PODSTAWY

Obowiązkowa sugestia jest modułem który odpowiada za sprawdzenie czy pracownik dodał pomysł w ciągu trzech, sześciu bądź dwunastu miesięcy

Jeśli w twojej firmie obowiązuje zasada, że każdy pracownik musi dodać swój pomysł np. raz ciągu roku ten moduł będzie bardzo pomocny.

.

Wstępna konfiguracja jest bardzo prosta, musisz posiadać uprawnienia do ustawień dotyczących obowiązkowej sugestii, aby móc poprawnie konfigurować ustawienia. Z menu po lewej stronie z sekcji zarządzanie aplikacją wybierz pozycję obowiązkowa sugestia.

Następnie musisz zaznaczyć checkbox włącz obowiązkową sugestię - aby moduł był aktywny. Poniżej w formularzu znajduje się wybór okresu w jakim użytkownik musi dodać pomysł krok jest jednomiesięczny czyli w praktyce możesz wybierać z okresu od 1 do 12 miesięcy.

Po zapisaniu ustawień system sugestii automatycznie przezbroi się w tryb sprawdzania użytkowników pod kątem dodanych pomysłów. Na pulpicie użytkownika, który będzie miał włączony moduł dodawania sugestii pojawi się licznik, który będzie odliczał dni pozostałe do dodania pomysłów. Można to opisać na bardzo prostym przykładzie.

RAPORTY

Jeśli ustawisz w programie obowiązkową sugestię na trzy miesiące na pulpicie pracownika pojawi się licznik z 90 dniowym okresem. Co dziennie licznik będzie wskazywał o jeden dzień mniej. Czyli po tygodniu na pulpicie wyświetli się 83 Dni. W tym czasie Twój pracownik będzie musiał dodać swój pomysł, nawet jeśli zostanie odrzucony, moduł zliczy zgłoszone wdrożenie jako dodane i do licznika użytkownika zostanie dodany kolejny okres 90 dni. W naszym przykładzie będzie wyglądało to następująco. Pracownik po tygodniu od ustawienia obowiązkowego kaizen ( licznik wskazuje 83) dodał swój wniosek, moduł automatycznie doda 90 dni (po dodaniu licznik będzie wskazywał 173). Oczywiście moduł możesz skonfigurować na różne sposoby np. Tak aby zliczał tylko zaakceptowane kaizen.

Aby sprawdzić kto nie dodał pomysłu w zadanym okresie musisz wybrać z menu z sekcji rozszerzone statystyki obowiązkowa sugestia. Po wybraniu tej opcji menu pojawi się tabela z liczbą sugestii oraz informacją czy dany pracownik dodał wniosek w zadanym okresie. Więcej informacji o modułach uzyskasz pod tym adresem

W tym miejscu musisz mieć na uwadze, że zaraz po włączeniu modułu obowiązkowego kaizen w statystykach wszyscy pracownicy będą mieli status „dodana”, pierwszego sprawdzenia, kto dodał a który pracownik spóźnił się z zgłoszeniem pomysłu musisz dokonać najwcześniej w dniu wyprzedzającym o jeden zadany okres - czyli jeśli zadany okres wynosił trzy miesiące to możesz najwcześniej sprawdzić w pierwszym dniu czwartego miesiąca.

Moduł obowiązkowego kaizen jest bardzo pomocny - potrafi zaoszczędzić mnóstwo czasu potrzebnego do zbierania, zliczania oraz podsumowania zgłoszonych wniosków w zadanym okresie.