Zarządzanie działami w aplikacji:

Musisz posiadać uprawnienia administratora, aby móc w pełni poprawne skonfigurować działanie aplikacji.

Na początku musisz mieć przygotowaną strukturę organizacyjną firmy czyli listę działów/sekcji oraz pracowników z przełożonymi oraz ich przydziałami.

Z menu po lewej stronie z sekcji „Zarządzanie aplikacją” wybierz działy. Na głównym pulpicie pojawi się po lewej stronie formularz: Dodawanie nowego działu, po prawej stronie będziesz mógł w formularzu Edytuj dział usunąć bądź zmienić nazwę sekcji którą wprowadzisz do aplikacji

Zarządzanie użytkownikami:

Wybierz dodaj nowego użytkownika z sekcji Zarządzanie użytkownikami

Przed dodaniem nowego użytkownika, upewnij się, że wykonałeś wszystkie kroki z punktów powyżej ponieważ system sugestii nie puści Cię dalej w konfiguracji!

Obowiązkowymi polami w formularzu są imię i nazwisko, adres e-mail, wybierz dział.

Login oraz hasło są generowane automatycznie, jako administrator nie masz do nich dostępu.

W ostanim kroku musisz wybrać moduły jakie będą przypisane do użytkownika.

Opis dostępnych modułów:

Dodawanie sugestii: Po wybraniu tej opcji użytkownik będzie mógł dodawać sugestie

Podstawowe statystyki: pracownik będzie miał dostęp do podstawowych statystyk

Ocena sugestii użytkowników w całej firmie : Ta opcja umożliwia kierownikowi ocenę pomysłów dodanych w wszystkich działach.

Ocena sugestii użytkowników w swoim dziale: Po zaznaczeniu tej opcji kierownik będzie oceniał sugestie tylko w przypisanej do niego sekcji

Wdrożenie sugestii w całej firmie: Po wybraniu tego modułu użytkownik będzie odpowiedzialny za wdrożenie pomysłu w całym przedsiębiorstwie

Wdrożenie sugestii w swoim dziale: Wybór tego modułu dotyczy wdrożeń tylko w sekcji przypisanej do pracownika.

Rozszerzone statystyki: Ten moduł pozwala na dostęp do szczegółowych statystyk

Wybór sugestii roku: Zaznaczenie tej opcji pozwala pracownikowi wybierać pomysł roku

Wybór pracownika roku: Tak jak powyżej tylko wybieramy pracownika roku

Wypłata punktów: Ta opcja przeznaczona jest dla księgowej umożliwia wypłatę punktów z programu

Akceptacja wypłaty punktów: Ten moduł przeznaczony jest do weryfikacji wypłaty punktów, można się na nią zgodzić, bądź odrzucić.

Ocena sugestii kierowników w całej firmie: Jeśli kierownik może dodawać swoje pomysły ten moduł musi być przypisany do osoby, która będzie wyżej w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i będzie odpowiedzialna za ocenę pomysłów kierownictwa.

Administracja aplikacją: Osoba odpowiedzialna za ustawienia w aplikacji musi mieć włączoną tą opcję

Ustawienia podstawowe punktacji:

W podstawowej wersji system sugestii jest ustawiony na przelicznik punkty - złotówki

Z sekcji „zarządzania aplikacją” wybierz punktacja.

W środkowej części interfejsu pojawi się formularz oznaczony: Edytuj punktację w aplikacji

Pierwsze pole: Punkty za dodanie pomysłu: może zawierać 0 i oznacza dodanie punktów dla pracownika który tylko doda sugestię, nie ważne czy zostanie przyjęta czy odrzucona, punkty pozostaną na koncie pracownika który dodał pomysł. Jeśli użytkownik zdecyduje się na usunięcie pomysłu punkty automatycznie zostaną usunięte z jego konta.

Druga opcja Punkty po wdrożeniu: musi zawierać jakąś wartość np 1 - oznacza ilość punktów jakie otrzyma pracownik kiedy jego wniosek zostanie zrealizowany.

Mnożnik punktów po wdrożeniu pomysłu przez zgłaszającego sugestię w tym miejscu określa się ile punktów otrzyma pracownik który sam zgłosi oraz wdroży swój pomysł

Przelicznik: W tym miejscu określisz jak system sugestii będzie przeliczał punkty na złotówki np 1 punkt = 1 złoty.

Pracownik roku punkty: Tutaj określisz ile punktów otrzyma pracownik roku

Sugestia roku punkty: tak jak powyżej tylko dla pracownika