System sugestii - wypłata punktów

Aplikacja mobilny kaizen opiera swoje działanie na dobrze wypróbowanym systemie lojalnościowym. Podobny system obowiązuje w dużych znanych sieciach handlowych i sprawdza się świetnie w polskich warunkach. Punkty zbierane przez pracowników mogą być wymieniane na nagrody bądź pieniądze.
Dodatkowym atutem systemu punktowego są rankingi punktowe widoczne dla każdego użytkownika, które w znaczący sposób motywują pracowników do dodawania nowych wniosków kaizen. Każdy użytkownik może być dodatkowo nagrodzony za dodanie pomysłu który okazał się najlepszy w ciągu roku - dodatkowymi punktami bądź nagrodą. Ponadto użytkownik, który dodał największą ilość wdrożonych kaizen w aplikacji otrzymuje dodatkową ilość punktów.
Połączenie tych trzech motywatorów daje świetne rezultaty w przedsiębiorstwach. System sugestii dzięki wdrożeniu naszej aplikacji nabiera nowej dynamiki, pracownicy skuszeni łatwością otrzymania dodatkowych przychodów bądź nagród zaczynają dodawać swoje sugestie, które w znaczący sposób poprawiają funkcjonowanie firmy, bądź generują znaczne oszczędności.
Pracownik, który posiada punkty na swoim koncie, może wypłacić je klikając w swoim pulpicie na łącze wypłać punkty - w tym momencie nasz system sugestii w zależności od ustawień automatycznie wysyła powiadomienie do osoby, która jest odpowiedzialna za akceptację zamiany punktów na pieniądze bądź wybraną nagrodę.

Weryfikacja

Prezes bądź inny pracownik odpowiedzialny za sprawdzenie wymiany punktów może w swoim pulpicie dokładnie sprawdzić który użytkownik i za jakie kaizen dokonuje wypłaty. Prezes może zgodzić się na wypłatę bądź odrzucić. Po odrzuceniu punkty są usuwane z konta osoby, która zgłosiła zamiar wypłaty. Gdy wypłata zostanie zaakceptowana informacja zostaje przekazana dalej w formie powiadomienia email / sms do pracownika (najczęściej księgowej) który będzie odpowiedzialny za końcową wymianę punktów.
Nasz system sugestii posiada moduł wypłata zaakceptowanych punktów który pozwala księgowej w łatwy sposób kontrolować i raportować wszystkie operacje księgowe w aplikacji.
Jeśli chcesz sprawdzić historię wypłat i zrobić podsumowanie musisz wybrać opcję historia wypłat. Na głównym ekranie pojawi się tabela z przelicznikiem na złotówki oraz opcje generowania wydruków.
Po ostatecznej zmianie zgromadzonej punktacji na pieniądze lub nagrodę rzeczową / bon pracownik zostanie powiadomiony e-mailem o zaistniałym fakcie, jego pozycja w rankingu wszystkich osób zgłaszających kaizen wzrośnie. Więcej informacji o kaizen znajdziesz na stronie głównej